In 2019 hebben onze coaches 85 jongeren begeleid en deze gestimuleerd om positieve keuzes te maken voor hun toekomst. Daarnaast hebben wij als organisatie hard gewerkt aan een nieuw programma voor de deskundigheidsbevordering van onze coaches. Inhoudelijke workshops, intervisie bijeenkomsten, trainingen zorgen ervoor dat zij deze kennis in de praktijk kunnen inzetten.

Ook hebben wij afgelopen jaar voorlichting gegeven op scholen en aan Jeugd en Gezinscoaches over de werkwijze van Stichting Z11 Jongerencoaching.