Stichting Vrienden van Z11

De stichting ‘Vrienden van Z11’ spant zich in om het werk van de Z11-coaches en de steun naar de jongeren zo professioneel en aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor zijn extra voorzieningen, opleidingen en activiteiten nodig die niet uit het basisbudget van de Stichting Z11 jongerencoaching zelf kunnen worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan trainingen voor de Z11-coaches voor kwaliteitsverbetering, een optimaal machingsysteem om jongeren aan de juiste coach te koppelen, uitleenspellen, materialen t.b.v. beurzen en informatiebijeenkomsten. Met donaties van particulieren, bedrijven en fondsen kunnen we aanvullende projecten realiseren.

Wat kunt u doen?

Iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken of iemand die een stukje op je pad meeloopt. Om zo weer zelf verder te kunnen. Onze jongeren verdienen die steun en het is van groot belang dat stichting Z11 jongerencoaching dit werk kan blijven doen. Daarom vragen wij u om ons te steunen en ook vriend te worden van Z11.

Doneren kan belastingvrij (particulieren)

Stichting Vrienden van Z11 heeft een zogenaamde ANBI-status (RSIN: 858114069). Dit houdt in dat de stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit soort instellingen mogen gebruik maken van belastingvoordeel bij schenken. Uw voordeel dus.

Word ook vriend en doe een (belastingvrije) donatie.

Documenten