JEANNET STAAT ALS VERTOUWENSCOACH NAAST DE MENSEN  

Jeannet Kant

Je veilig weten is een groot goed en voor organisaties als Z11jongerencoaching belangrijk om daar voor hun coachees en coaches aandacht voor te hebben. Dat kan door regels en beleid te maken van waaruit de sociale veiligheid wordt geborgd. Een van de initiatieven die Z11 heeft genomen is om een vertrouwenspersoon te benoemen die je kan inschakelen als je je niet (meer) veilig voelt in contacten. Niet dat er nu signalen zijn waaruit blijkt dat er iets mis is bij Z11. De vertrouwenspersoon kan er voor zorgen dat dat zo blijft!

“Een vertrouwenspersoon staat naast de aanmelder van een incident, adviseert en ondersteunt de melder”, aldus Jeannet Kant. Zij is al sinds de oprichting in 2009 bij Z11jongerencoaching betrokken o.a. bij de gesprekken als jongeren zich aanmelden. Zij komt combineert die rol van intaker met die van vertrouwenspersoon. Zij wilde graag iets bijdragen aan hulpverlening aan tieners en jongvolwassen.

“Ik had zelf puberende kinderen die het goed deden, maar zag ook veel jongeren die wel een steuntje in de rug konden gebruiken”, aldus Jeannet

Jeannet heeft al jaren haar eigen bureau voor coaching en mediation. Daarnaast is ze gekwalificeerd vertrouwenspersoon. Dat doet ze beroepsmatig, maar ook vrijwillig zoals bij Z11 en haar atletiekclub.

Jeannet wil als vertrouwenspersoon de melder helpen het probleem zo snel mogelijk en zorgvuldig aan te pakken en op te lossen en zo zorgen voor sociale veiligheid en de voorkomende problemen zo klein mogelijk houden. “Als de aanmelder op tijd is met zijn verhaal dan kunnen we escalatie voorkomen’, vertelt Jeannet. Jeannet heeft geen rol als bemiddelaar: nadrukkelijk niet. Als vertrouwenspersoon helpt ze wel bijvoorbeeld het op papier zetten van het verhaal en ze verwijst door naar andere hulpverleners of mediators, ondersteunt de melder in het voorbereiden van gesprekken en gaat desgewenst ter ondersteuning mee. Zij zal dus nooit tussen de melder en degenen waarmee een probleem ervaren wordt, gaan staan. Dat zou haar vertrouwensrelatie met de aanmelder schaden.

Jeannet wil bij Z11 als vertrouwenspersoon drie zaken voor elkaar krijgen.  Zij wil Z11jongerencoaching graag motiveren en adviseren op het gebied van beleid dat sociale veiligheid voor coachees en coaches kan borgen. Een vertrouwenspersoon is bij veel bedrijven, sportclubs, stichtingen en verenigingen tegenwoordig gemeengoed en is een gewaardeerde functie. En een voorwaarde om aan stichtingen als Z11jongerencoaching Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) te verstrekken.

Ten tweede moeten de coaches zich meer bewust worden van haar functie binnen Z11, en natuurlijk ook de coachees. Verder gaat ze werken aan rapportages over haar rol . Dit gebeurt anoniem en volgens de regels van de privacywetgeving (AVG) zodat het bestuur van Z11 een beeld kan krijgen wat er op het gebied van sociale veiligheid speelt en daar evt. actie in kan ondernemen.

Tot slot streeft Jeannet naar een open klimaat bij Z11 en is blij met de voorbeeldrol die de coaches daarin vervullen. Ze sluit af met: “ik wil graag meer zichtbaar zijn voor iedereen bij Z11 als persoon waarbij je met vragen en problemen op het gebied van veiligheid altijd terecht kan voor een goed en vertrouwelijk gesprek waarna jezelf kan beslissen wat je verder nodig hebt en waarin ik je kan bijstaan. ’’

Jeannet Kant kun je bellen: 0622338407 of mailen: j.kant@k-ca.nl.

Voor meer informatie over het werk van de vertrouwenspersoon zie de website van de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen. www.lvvv.nl

De rapportage zijn in de toekomst voor coaches beschikbaar via de coachomgeving van www.z11jongerencoaching.nu.