Onderzoek onder coaches

Een flink deel van de coaches vond de workshop visueel coachen inspirerend en heel bruikbaar voor mijn coaching.
Dit is een van de conclusies uit de enquete die we in het voorjaar 2020 onder de coaches hebben gehouden.

Twaalf coaches hebben de moeite genomen om de vragen te beantwoorden. Daar zijn kwalitatief nuttige antwoorden uit gekomen waarmee Z11 haar coaches nog beter kan ondersteunen.
De cursus over de meldcode, waarin aandacht is voor het verschijnsel kindermishandeling en huishoudelijke geweld scoorde ook een ruime voldoende. Tweederde van de coaches vondt de workshop inspirerend en bruikbaar.
Coaches brachten ook wat praktische punten naar voren. Zij geven aan dat ze in de wintermaanden niet te laat willen beginnen met een cursus, dat ze af en toe in de weekenden een sessie willen waardoor ze de mogelijkheid hebben om wat langer met elkaar te kunnen doorpraten. Hiermee geven ze elkaar input en kunnen de coaches elkaar verrijken.
De vragenlijst leverde ook goede suggesties op voor nieuwe onderwerpen, zoals informatie over de werking van het puberbrein, jongeren en financiën, huiswerkbegeleiding.