Z11-coaches begeleiden jongeren met een hulpvraag. Onze coaches stimuleren en ondersteunen jongeren om op eigen kracht problemen op te lossen. De Z11-coach laat een jongere inzien en ervaren hoe hij of zij zichzelf kan leiden, helpen en (verder) ontwikkelen. De coach geeft de jongere op die manier een steuntje in de rug. Wij hebben een van onze coaches, Ron, een aantal vragen gesteld over zijn ervaring als coach.

Hoe ben je bij Z11 terecht gekomen?
In mijn leven is het helpen en ondersteunen van mensen (met name jongeren) een belangrijke invulling en daarom wilde ik mij inzetten als vrijwillig jongerencoach . In februari 2016 heb ik de training jongeren coaching vanuit Stg. Z11 Jongerencoaching gevolgd, waarbij theoretische informatie, praktijkgerichte opdrachten en rollenspellen aan bod komt. Daarna ben ik gaan coachen.

Wilde jij specifiek jongeren coachen?
Jongeren staan nog aan het begin van hun leven. Ze zoeken een richting om hier zingeving aan te geven maar stuiten daarbij vaak op weerstand of problemen. Als je wat ouder bent, heb je al meer meegemaakt en doorleeft waardoor je de jongeren kunt adviseren, helpen en begeleiden. Het communiceren met jongeren gaat mij goed af en verloopt meestal soepel. Door mijn empathisch vermogen en het feit dat ik zelf ook een zoon (19) en een dochter (15) heb, kan ik mij redelijk verplaatsen in hun leefwereld en hoe zij ongeveer denken en dingen uitvoeren. Daarom past het coachen van jongeren op een positieve wijze bij mij.

Kun je wat vertellen over je huidige coachtraject?
Momenteel coach ik een meisje van 16 jaar die slechthorend is.  Ze had specifiek een man aangevraagd omdat zij die over het algemeen beter verstaat dan vrouwen. Er heersen niet echt problemen bij haar maar zij heeft behoefte om af en toe met iemand te praten over dagelijkse onderwerpen. We spreken dan bij haar thuis af (waar vader het overigens ook gezellig vindt als ik langskom) en praten over diverse onderwerpen. Ook gaan wij wel eens een stukje wandelen. Ze zegt dat ze met veel vertrouwen de gesprekken voert. Ook appen we regelmatig. Dat is nu, in de coronacrisis waarbij we elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten, een goed alternatief. Het contact is zeker positief te noemen.

Waarom vind jij jongeren coachen zo mooi?
Begrip tonen is al deels helpen, zo zie ik de communicatie met jongeren. Wanneer je je goed inleeft in hun beweegredenen en luistert naar wat er speelt, kun je al veel bereiken. Al heb je zelf andere opvattingen, wil dit nog niet zeggen dat wat de ander vindt verkeerd is. Je kunt leren van elkaar. Omdat de jongeren in deze leefwereld hele andere mogelijkheden hebben dan wij vroeger (denk aan de mobieltjes die niet meer zijn weg te denken), is het interessant om te vertellen hoe ik de communicatie vroeger voerde. Zij kunnen zich daar dan weinig bij voorstellen maar zien wel redelijk in welke mogelijkheden er nu allemaal zijn. De inzichten en manier van leven bespreken is voor mij een inspiratiebron en ik krijg dat ook terug van de jongeren.

Wat maakt een coach traject voor jou zinvol en/of succesvol?
Als de jongere het zinvol vindt, is dat het voor mij ook. Voor hen doe ik het immers. Ik krijg een bevredigend gevoel als ik merk dat de jongeren iets hebben aan de coaching. Nu lijkt coaching soms een begrip dat je ze echt moet begeleiden naar een vooraf bepaald doel. Maar een goed gesprek op zich kan dat ook al zijn. Ik geef altijd aan het begin aan dat het niet een formeel traject is maar leuke ontmoetingen om je verhaal te kunnen vertellen. En dat mag over alles gaan. Van school, vrienden, werk en vrije tijd tot problemen, irritaties, gevoelens of geheimen waar ze mee zitten. Er heerst wederzijds respect en vertrouwen. Het vertrouwen dat je opbouwt en de openheid van het vertellen, geven het traject veel waarde en is daarom zinvol.

Neem jij deel aan deskundigheidstrainingen, intervisie of andere bijeenkomsten die Stichting Z11 jongerencoaching organiseert?
De bijeenkomsten van Z11 zijn vaak interessant. Met name de professionele sprekers die langskomen en ook de workshops volg ik met inspiratie. Ook kun je dan met de andere coaches spreken over elkaars ervaringen en ideeën opdoen hoe bepaalde zaken aangepakt kunnen worden. Dit kun je in de praktijk weer uitproberen. Het is ook inspirerend om anderen enthousiast over de jongeren te horen vertellen.

Heb jij nog specifieke doelen die je wilt behalen op het gebied van coaching?
Als de jongere het na (gemiddeld) een jaar van contact zinvol en leuk vond, is het doel voor mij bereikt. Een prachtige eerdere ervaring was een jongen van 18 die ik heb gecoacht, bij de start geen opleiding meer volgde, geen werk had, veel in zijn bed lag, gameverslaafd was, vaak ruzie met zijn moeder in een klein flatje en het leven niet echt meer zag zitten. Ik heb motivatiegesprekken met hem gevoerd en begeleidt naar een betaald stageadres in de techniek, hij kreeg daarbij een opleiding en ging weer op gewone tijd naar en uit bed, vond het werk erg leuk en passend en had uiteindelijk weer een goede, gezellige band met zijn moeder. Dit is in een jaar bereikt en daar hou je echt een goed gevoel aan over. Dan voel je echt het nut van coaching.

Wil jij nog iets toevoegen?
Hoewel je geen geld krijgt bij de jongeren coaching, levert het toch wat op. Inspiratie, nieuwe contacten, zingeving en een goed gevoel wanneer er weer een traject met succes is vervuld. We kunnen iets betekenen voor de mensen (jongeren) van de toekomst. Dit is ook de reden dat ik nog lange tijd hoop jongerencoach te mogen zijn.