Enquete

Onderzoek onder coaches Een flink deel van de coaches vond de workshop visueel coachen inspirerend en heel bruikbaar voor mijn coaching.Dit is een van de conclusies uit de enquete die we in het voorjaar 2020 onder de coaches hebben gehouden. Twaalf coaches hebben de moeite genomen om de vragen te beantwoorden. Daar zijn kwalitatief nuttige