Stichting Z11 Jongerencoaching volgt de richtlijnen van het RIVM en de overheid inzake het Corona virus.

Dit betekent dat tot eind april a.s. (geplande) activiteiten tussen coach en jongere geen doorgang vinden. In overleg met de jongere maakt een coach zelf afspraken over hoe de begeleiding in andere vormen kan plaatsvinden, bijvoorbeeld via whatsapp, telefonisch of online.

De komende weken zullen intake gesprekken met nieuwe jongeren online plaatsvinden.

U kunt gedurende alle maatregelen bij Stichting Z11 Jongerencoaching telefonisch of via email terecht met uw (hulp)vragen.