Een spelletje spelen, wie houd er niet van? Bij Z11 Jongerencoaching zetten coaches graag spellen in bij een coachtraject. Deze vorm van coaching heeft meerdere voordelen. Zo helpt het spelen van deze – speciaal voor coaching in te zetten – spellen om de kern van een probleem bij de jongeren te ontdekken. Bovendien bieden spellen een cognitieve uitdaging, is het leuk om een spel te spelen en jongeren kunnen zo zelf reflecteren op hun handelen en gevoelens en gedachten worden sneller in kaart gebracht.

Mooi om elkaar te leren kennen via een spelletje
Via een spel leren coach en jongere elkaar op een snelle, speelse en informele manier kennen en dit is een goede start voor een coachtraject. Bij coaching is het van belang dat er een klik is en dat er een basis voor vertrouwen is om een jaar lang met elkaar te werken aan de gestelde doelen die coach en jongere afspreken.

Door de jongeren bewust te laten worden van gedrag, gevoel en vooral van de succeservaringen tijdens het spelen van de spellen, kun je hem/haar makkelijker coachen in het dagelijkse werk. Het is een manier om terugkoppeling te maken tussen het spel en het dagelijks leven en geeft vaak aanknopingspunten om verder in gesprek te gaan.

Verschillende spellen voor verschillende doeleinden

Er zijn verschillende spellen die ingezet worden, zoals het waarden- en normen spel, inspiratiespel, keuzespel, ken je kwaliteiten, vaardigheidsspel of associatiekaarten. Bij de associatiekaarten gebruik je een aantal foto’s, waardoor je gedachtes en emoties makkelijker kunt verwoorden. Er zijn verschillende thema’s zoals kennismaking, ideaalbeeld en gedragsverandering.
Door middel van een foto uit te kiezen, ga je over deze thema’s in gesprek. Ook is er het inspiratiespel: door verschillende kaarten en thema’s ga je samen op zoek naar de drijfveren van de jongere en waar hij of zij inspiratie uit haalt. Maar er kan ook worden gekeken welke blokkades er aanwezig zijn. Dit spel kan motiverend werken.

“Toen ik het waarden-en normen spel inzette bij mijn coaching traject, merkte ik dat wij op andere gespreksonderwerpen kwamen dan normaal. Door middel van het stellen van open vragen, worden onderliggende waarden op een speelse manier aan het licht gebracht. Voor mij is het belangrijk om over deze kennis te beschikken bij het coachen van mijn jongere. Ik heb mijn jongere beter leren kennen en kan door de kennis die ik heb over haar normen en waarden heb, haar ook beter begrijpen”, aldus een van onze Z11 coaches.

Meer weten over coaching vanuit Stichting Z11 Jongerencoaching? Lees op de pagina over coaching