Gamen is een heel populaire hobby. Bijna alle kinderen gamen weleens. Onderzoek naar de invloed van gamen is al een tijdje gaande en we hebben al heel wat gevolgen de revue zien passeren. Gamen is in verband gebracht met allerlei verschillende effecten zowel positief als negatief. Bij Z11 Jongerencoaching begeleiden we jongeren die de negatieve gevolgen van gamen ervaren.

Voor de meeste gamers is gamen een leuke hobby. Een beperkt aantal uren gamen per dag kan zelfs gezondheidsvoordelen hebben, aldus o.a. bureau jeugd en media. Zo blijkt dat we van licht gamen (max 1 uur per dag) kunnen zeggen dat het gewoon goed is voor kinderen en jongeren. Ze zitten lekkerder in hun vel, ze gedragen zich aangenamer tegenover anderen en ze kunnen beter omgaan met problemen dan kinderen die helemaal niet gamen. 

Bij jongeren die iets meer gamen, maar nog steeds matig (meer dan een uur maar minder dan drie uur per dag), zijn de gevolgen niet positief, maar ook niet negatief. Gamers die meer dan drie uur per dag gamen, lopen risico op negatieve gevolgen: sociaal isolement, een toename in agressie en negatieve gevolgen op school- en werkprestaties.

Jongens versus meisjes

Jongens gamen vaker dan meisjes. Ook besteden ze er meer tijd aan. Onder de 12 t/m 16 jarigen komt dagelijks gamen bij bijna 43 procent van de jongens en 11 procent van de meisjes voor. In het basisonderwijs gaat het om respectievelijk bijna 50 procent en 20 procent.  Problematisch gamen komt bij 3 procent van de basisschoolleerlingen en bij 4 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs voor. Problematisch gamen komt onder jongens veel vaker voor dan onder meisjes. In het basisonderwijs heeft 5 procent van de jongens en 1 procent van de meisjes problematisch gamegedrag. In het voortgezet onderwijs gaat het om respectievelijk 7 procent en 1 procent.

Op https://www.gameninfo.nl/publiek vind je veel informatie over gamen.

Lukas
Bij Stichting Z11 Jongerencoaching hebben we ook te maken met jongeren die door gamen negatieve gevolgen ervaren. Onze coaches kunnen een jongere dan begeleiden door het stellen van doelen en door daar samen aan te werken. Een van die jongeren is Lukas. Zie hieronder zijn verhaal.

Lukas is 13 jaar oud en woonachtig in Heerhugowaard zit in de eerste klas van de middelbare school. Hij is bij Z11 terecht gekomen omdat het op school niet lekker liep. Zijn mentor signaleerde problemen bij Lukas en adviseerde hem om bij Stichting Z11 Jongerencoaching aan te kloppen, mede vanwege het laagdrempelige en preventieve karakter van de stichting.

Lukas had moeite met plannen van zijn huiswerk en besteedde (te)veel tijd aan gamen op zijn laptop. Huiswerk maken deed hij nog wel maar aan leerwerk gaf hij te weinig aandacht. Hij ging te veel op in het gamen en kwam dan niet meer toe aan het leren. Dankzij het advies van zijn mentor, kwam hij bij Stichting Z11 Jongerencoaching terecht. Hij kreeg een coach toegewezen die vervolgens samen met Lukas doelen heeft gesteld. Lukas: “wij hebben de volgende doelen bepaald: minder gamen, makkelijker voor vreemde mensen durven praten, beter weten wat ik later wil worden.”

Zijn coach begeleidt hem wekelijks in zijn proces. Lukas zegt over het traject met zijn coach: ‘We doen samen leuke dingen, af en toe zitten we gewoon en praten we, maar af en toe gaan we ook ergens heen zoals ‘Jongeren centraal Alkmaar’. En soms wandelen we of doen we spelletjes.” Het helpt Lukas om zo focus te houden en actief bezig te zijn om zijn doelen te bereiken. Lukas is best trots want hij heeft onlangs bij een coachopleiding voor een groep (voor hem onbekende) mensen gesproken, hij is vaker buiten en hij heeft inmiddels een idee wat hij later wil worden. Hij heeft dus flinke stappen gezet. En hij heeft meer ambities, want volgend jaar als hij overstapt  naar VMBO TL, wil hij daar goede cijfers halen. En hij is steevast van plan om minder te gamen en nog meer buiten te zijn.

Lukas hoopt dat andere jongeren die problemen hebben ook de stap zetten om hulp te vragen bij bijvoorbeeld Z11 Jongerencoaching. Zijn advies: “Als je dit doet, doe het dan goed. Zeg niet je afspraken af als je niet wilt ofzo, maar ga er gewoon voor. Dan zie je na een tijdje dat je je doel hebt bereikt.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je zelf in contact komen met een coach van Stichting Z11 Jongerencoaching, kijk dan op onze website

Bronnen: NJI, gameinfo.nl, bureaujeugdenmedia