De Stichting Z11 Jongerencoaching gebruikt persoonsgegevens die via deze website worden verzameld voor het doel waarmee deze zijn achtergelaten. Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website of andere communicatie beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Informatieprofielen houden bij waarop gebruikers zoeken (zoektermen), welke informatie ze opvragen en bijvoorbeeld hoe ze door de site navigeren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze kunnen dus niet worden herleid naar een persoon.

Cookies binnen deze website

Een cookie is een bestand dat via de website op uw computer opgeslagen wordt, om bezoekers van een site te identificeren. Ze kan informatie bevatten als datum en tijd van het bezoek, gebruikersnamen of door de bezoeker gekozen instellingen voor de betreffende website. Webbrowsers bieden de gebruiker de mogelijkheid om ondersteuning voor cookies geheel of gedeeltelijk uit te schakelen, vanwege bijvoorbeeld een behoefte aan privacy. Cookies worden alleen gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Bezoekers die tijdens het raadplegen van de website cookies weigeren, krijgen dezelfde informatie te zien als bezoekers die wel cookies accepteren.

Privacy persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van deze wet mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

AVG beleid Z11 Jongerencoaching

Definitie van persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een ‘geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Beeld en tekst

Bij het samenstellen van deze website is zowel ten aanzien van de tekst als de gebruikte foto’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Daarbij is uitsluitend gebruik gemaakt van foto’s of video’s uit het eigen fotoarchief dan wel van rechtenvrij beeldmateriaal. Mocht u ondanks deze zorgvuldigheid van mening zijn dat u ten onrechte voorkomt op een van de gebruikte foto’s of om andere redenen afbeelding niet op prijs te stellen, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via info@z11jongerencoaching.nu onder vermelding van reden.