Rabo Clubsupport

Rabo Clubsupport De RaboClubSupport  actie komt er weer aan! Afgelopen jaar is mede door jullie op onze stichting uitgebrachte stemmen een bedrag van bijna € 150,- ontvangen van de RaboClubSupport actie. Bij deze onze dank voor jullie stemmen. Elk bedrag wat voortvloeit uit sponsoracties voor onze stichting is natuurlijk van harte welkom. Z11 kan daarmee

Enquete

Onderzoek onder coaches Een flink deel van de coaches vond de workshop visueel coachen inspirerend en heel bruikbaar voor mijn coaching.Dit is een van de conclusies uit de enquete die we in het voorjaar 2020 onder de coaches hebben gehouden. Twaalf coaches hebben de moeite genomen om de vragen te beantwoorden. Daar zijn kwalitatief nuttige

JONGERENCOACHING WEER VAN START

Herkent U dit bij uw leerlingen: Afspraken maken met een leerling lukt niet.Een leerling zit niet lekker in zijn/haar vel. Bijvoorbeeld omdat er thuis wat speelt.Een leerling heeft moeite met vrienden maken.Van huiswerk maken komt weinig of niets terecht door veel afleidende  zaken.‘Sociale media’ nemen het leven van een leerling in beslag.Een leerling staat onzeker

Jaarverslag 2019

In 2019 hebben onze coaches 85 jongeren begeleid en deze gestimuleerd om positieve keuzes te maken voor hun toekomst. Daarnaast hebben wij als organisatie hard gewerkt aan een nieuw programma voor de deskundigheidsbevordering van onze coaches. Inhoudelijke workshops, intervisie bijeenkomsten, trainingen zorgen ervoor dat zij deze kennis in de praktijk kunnen inzetten. Ook hebben wij

Wat doet een coach bij Stg. Z11 Jongerencoaching?

Z11-coaches begeleiden jongeren met een hulpvraag. Onze coaches stimuleren en ondersteunen jongeren om op eigen kracht problemen op te lossen. De Z11-coach laat een jongere inzien en ervaren hoe hij of zij zichzelf kan leiden, helpen en (verder) ontwikkelen. De coach geeft de jongere op die manier een steuntje in de rug. Wij hebben een

Stichting Z11 Jongerencoaching volgt RIVM inzake corona virus

Stichting Z11 Jongerencoaching volgt de richtlijnen van het RIVM en de overheid inzake het Corona virus. Dit betekent dat tot eind april a.s. (geplande) activiteiten tussen coach en jongere geen doorgang vinden. In overleg met de jongere maakt een coach zelf afspraken over hoe de begeleiding in andere vormen kan plaatsvinden, bijvoorbeeld via whatsapp, telefonisch

Ga naar de bovenkant