Op maandag 19 november jl. heeft wethouder Elly Konijn van gemeente Alkmaar ons bezocht om nader kennis te maken met onze stichting Z11. Wij boden haar aan om een afrondingsgesprek bij te wonen tussen een jongere en een coach. Onze coach Ronald Linger sloot zijn traject met de jongere af en de wethouder kon vragen stellen aan zowel coach als jongere. Dit bood haar inzicht hoe onze coaches aansluiten bij de jongeren, maar ook hoe onze trajecten er in het algemeen uitzien.

Het college van Burgemeester en Wethouders vinden preventie erg belangrijk en dit staat hoog op hun lijst voor de komende jaren. Als stichting sluiten wij hier  goed bij aan qua dienstverlening.

Ook voor het komende jaar stelt gemeente Alkmaar weer subsidie beschikbaar voor maar liefst 50 trajecten. Wij zijn als stichting erg blij met het vertrouwen dat is uitgesproken door gemeente Alkmaar. Voor het komende jaar kijken wij ernaar uit om onze samenwerking met gemeente Alkmaar en andere organisaties/verenigingen/stichtingen verder te versterken.